Term of Use

Vestel Ticaret A.Ş. jest właścicielem każdego nagrania, obrazu, dokumentu informacyjnego, znaku towarowego i każdej własności intelektualnej na niniejszej stronie, które to treści mogę być wykorzystywane tylko przez właścicieli, są udostępniane tylko na pozwolenie właścicieli oraz są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, pożyczanie, dostarczanie lub publikowanie ich bez pozwolenia jest zakazane. Żadne nagranie, obraz, dokument czy dane pozyskane z niniejszej strony nie mogą być sprzedane ani w żaden sposób rozpowszechniane dla celów zarobkowych.

W informacjach, cenach i specyfikacjach technicznych produktów podanych na niniejszej stronie mogą wystąpić błędy, niepoprawne zapisy lub nieaktualne informacje. Wymienione błędy nie mają charakteru wiążącego dla Vestel. Informacje na niniejszej stronie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Vestel nie ponosi odpowiedzialności i/lub nie zajmuje stanowiska w sprawie żadnych zewnętrznych linków zamieszczonych na niniejszej stronie. Linki zewnętrzne podane są jedynie dla ułatwienia i Vestel nie ponosi odpowiedzialności za treść lub wykorzystanie wspomnianych linków zewnętrznych. Ponadto odpowiedzialnością użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu upewnienia się, że wykorzystywana treść nie zawiera wirusów, robaków ani innych szkodliwych elementów.

Zakłada się, że wszystkie informacje, rekomendacje, pomysły lub inne wiadomości przesłane przez użytkownika nie są poufne i nie stanowią własności osób trzecich. Przesyłając informacje lub materiały, użytkownik przekazuje firmie Vestel nieograniczone i nieodwołalne prawo do użytkowania, produkcji, wyświetlania, realizacji, poprawiania, przeniesienia i dystrybucji rzeczonych materiałów i informacji oraz wyraża zgodę, by firma Vestel mogła swobodnie wykorzystywać takie informacje, koncepcje i techniki do dowolnych celów.

W momencie rozpoczęcia użytkowania niniejszej strony uznane zostaje, że użytkownik rozumie i akceptuje wyżej wymienione kwestie. vestel.com.tr ma prawo zmienić treść w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Vestel ma prawo ograniczyć lub odebrać użytkownikowi dostęp do niniejszej strony bez uprzedniego powiadomienia ani ostrzeżenia, jeśli użytkownik pogwałci jeden lub więcej wymienionych warunków. Niniejszym powiadamiamy, że użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za każdą transakcję przeprowadzaną na niniejszej stronie i stąd ma obowiązek zagwarantować rekompensatę za transakcje przynoszące straty spowodowane działaniem użytkownika.

Uznaje się, że użytkownicy podający dane osobowe w celu uzyskania członkostwa na vestel.com.tr akceptują otrzymywanie informacji o wszelkich innowacjach, promocjach, kampaniach, programach lojalnościowych, współpracach, reklamach, otwarciach sklepu, produktach, usługach i działaniach komunikacyjnych firmy. Aby nie dostawać wiadomości z kategorii permission marketingu, należy odznaczyć pole "Informuj mnie o kampaniach i okazjach e-mailem", dostępne pod stroną profilu. Uznaje się, że każdy użytkownik otwierający stronę www.vestel.com.tr akceptuje niniejsze "Oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności".